درباره گالری نیمانیک

متن درباره ما

ارزش‌ها و تعهدات ما

1. اعتلای فرهنگ و صنعت مردم ایران
2. به روز بودن آگاهی و اطلاعات در حوزه کاری خود
3. تاکید بر تامین رضایت مشتری
4. حمایت از توانایی ها و خلاقیت های نیروهای جوان